Eenvoudig en efficiënt MVG registreren

Othello is veruit de meest efficiënte en meest omvattende toepassing voor de MZG-registratie van VG-MZG scores (MVG-II) en personeelsgegevens.

Door het gebruik van Othello slagen onze klanten erin de MVG-registratie te voltooien enkele weken na afloop van de registratieperiode.

Othello volgt de logica van het papieren verpleegdossier en laat u vrij het verpleegdossier te structureren volgens de klinische logica, zonder efficiëntieverlies bij het registreren van de MVG-gegevens.

Werken met Othello is bijzonder efficiënt omdat fouten aan de bron worden vermeden. Othello voorziet in een doorgedreven workflowondersteuning, uitgebreid statusoverzicht en statistische rapportering.

Othello ondersteunt de manuele codering vanuit het (papieren) verpleegdossier en de geautomatiseerde score-berekening vanuit een willekeurig elektronisch patiëntendossier.

Meer dan 8750 ziekenhuisbedden hebben een licentie voor Othello.