Scores automatisch berekenen

Othello laat toe de scores al dan niet gedeeltelijk automatisch te berekenen vertrekkende van de geregistreerde gegevens in het elektronisch patiëntendossier.

Daarbij kan het elektronisch patiëntendossier zelfs bestaan uit meerdere, afzonderlijke softwaretoepassingen.

De berekeningsmethode is gebaseerd op de resulaten van het 2RIM2-onderzoekproject van de FOD (viewer). Calidos participeert actief in de vrijwillige sectoriële werkgroep die de resultaten van het onderzoekproject actualiseert aan de nieuwere versies van de codeerhandleiding.

Verpleegafdelingen die scores met Othello berekenen, slagen erin om de mvg-registratie te voltooien enkele dagen na de registratieperiode.

Verpleegafdelingen kunnen hierdoor tot 85% van de tijd nodig voor manueel coderen, uitsparen. Cf. de presentatie op hit@healthcare.be.