2MVG2 - 2RIM2

Nederlands

Français

 

Update 16/02/18 : U vindt hier de geactualiseerde versie van het semantisch model (alleen viewer) gebaseerd op codeerhandleiding versie 2.0. Zie ook de bijhorende release notes.

 

Update 13/04/11 : U vindt hier de geactualiseerde versie van het semantisch model (alleen viewer) gebaseerd op codeerhandleiding versie 1.6. Zie ook de bijhorende release notes.

 

Update 6/04/09 : U vindt hier de geactualiseerde versie van het semantisch model (alleen viewer) gebaseerd op codeerhandleiding versie 1.5.

 

Update 31/07/08 : U vindt hier de geactualiseerde versie van het semantisch model (alleen viewer) gebaseerd op codeerhandleiding versie 1.4.1.

 

U vindt hieronder de "guidelines" van het 2MVG2 project.

Status: versie 15/2/07; gebaseerd op de codeerhandleiding versie 1.3 en de registratiehandleiding versie november 2006.

De teksten zijn voornamelijk bedoeld voor informatici. Zij bevatten verduidelijkingen die de principes ook verstaanbaar maken voor verpleging.


Opmerking: deze teksten vervangen niet de codeerhandleiding. In geval van tegenstrijdigheden, heeft de codeerhandleiding voorrang.

 

Update 16/02/18 : Vous trouvez ici la version actualisée de la modélisation sémantique (viewer seulement) basée sur le manuel de codage version 2.0. Voir également les release notes.

 

Update 13/04/11 : Vous trouvez ici la version actualisée de la modélisation sémantique (viewer seulement) basée sur le manuel de codage version 1.6. Voir également les release notes.

 

Update 6/04/09 : Vous trouvez ici la version actualisée de la modélisation sémantique (viewer seulement) basée sur le manuel de codage version 1.5.

 

Update 31/07/08 : Vous trouvez ici la version actualisée de la modélisation sémantique (viewer seulement) basée sur le manuel de codage version 1.4.1.

 

Vous trouverez, ci-dessous, les "lignes directrices" du projet 2RIM2.

Etat: version 15/2/07; basé sur le manuel de codage version 1.3 et le manuel d'enregistrement de novembre 2006.

Les textes sont écrits pour les informaticiens. Ils mettent cependant en évidence et rendent compréhensibles les principes sous jacents pour un public infirmier.

Remarque: ces textes ne remplacent pas le manuel de codage. En cas de contradiction, le manuel de codage prévaut.

Guidelines...
Dit document geeft een overzicht van de oplossing. Dit document is zowel bedoeld voor informatica als verpleegkundigen. Het geeft aan in welke documenten welke informatie gevonden kan worden en hoe de andere teksten moeten gelezen worden.

Lignes directrices...
Ce document donne un aperçu de la solution. Ce document est orienté vers les informaticiens et les infirmiers. Il indique où se trouvent les infos et comment les autres textes doivent être lus.

Conceptueel model : UML... - Beschrijving...
De rol van het conceptueel model wordt verklaard in de guidelines. Samengevat beschrijft het conceptueel model de (minimale) concepten die nodig zijn om het verpleegkundig handelen op algemene wijze te beschrijven.
Dit model is per definitie erg abstract en bedoeld voor informatici. Verpleegkundigen vinden in de guidelines een verduidelijking van dit conceptueel model.
De gedetailleerde beschrijving van het conceptueel model is in het engels opgesteld.

Modélisation conceptuelle : UML... - Description...
La fonction de la modélisation conceptuelle est décrite dans les lignes directrices. En bref, la modélisation conceptuelle définit les concepts (minimaux) qui sont nécessaires pour décrire les actions infirmières en général.
Cette modélisation est par nature très abstraite et orientée vers un public d’informaticiens. Pour les infirmiers, les lignes directrices expliquent à un niveau supérieur comment cette modélisation conceptuelle peut être appliquée concrètement.
La description détaillée de la modélisation conceptuelle est rédigée en anglais.

Semantisch model...
De rol van het semantisch model wordt verklaard in de guidelines. Samengevat beschrijft het semantisch model hoe de concepten uit het conceptueel model gebruikt worden om een automatische MVG2 berekening mogelijk te maken. 
Het semantisch model geeft aan welke concrete activiteiten, observaties, plannen (samen met hun bijhorende detailinformatie) hiervoor nodig zijn.

Modélisation sémantique...
La fonction de la modélisation sémantique est décrite dans les lignes directrices. En bref, la modélisation sémantique définit comment les concepts définis dans la modélisation conceptuelle sont utilisés pour permettre le calcul RIM2 de façon automatique.
La modélisation sémantique indique quelles activités, observations, plans (et infos supplémentaires) sont nécessaires.

Message format : Diagram... - Beschrijving... - XSD (part 1)... - XSD (part 2)...
Het message formaat beschrijft op een exacte wijze het formaat waarin informatie, gestructureerd volgens het conceptueel model, wordt geëxporteerd uit het elektronisch patiëntendossier. 

Message format : Diagramme... - Description... - XSD (part 1)... - XSD (part 2)...
Ces documents décrivent de façon exacte le format dans lequel les informations, structurées selon le modèle conceptuel, sont exportées du dossier patient électronique.